Cerceda

Submitted by admin on Mon, 07/04/2022 - 10:11

Falando de Cerceda, imos  tratar de desvelar a súa orixe, que é, como moitas outras, de orixe descriptiva xeográfica.

cerceda
TOPONIMO CONCELLO PARROQUIA
A Chousa de Cerceda PINO (O) Cerceda (San Miguel)
Cemiterio de Cerceda CORGO (O) Cerceda (San Pedro)
Cerceda CORGO (O) Cerceda (San Pedro)
Cerceda CORGO, O Cerceda (San Pedro)
Cerceda LARACHA (A) Montemaior (Santa María Madanela)
Cerceda PINO (O) Cerceda (San Miguel)
Cerceda PINO, O Cerceda (San Miguel)
Cruceiro de Cerceda CORGO (O) Cerceda (San Pedro)
Escola de Cerceda CORGO (O) Cerceda (San Pedro)
Igrexa de Cerceda CORGO (O) Cerceda (San Pedro)
O Campo da Festa de Cerceda CORGO (O) Cerceda (San Pedro)
Ponte de Cerceda PÁRAMO (O) Santo André da Ribeira (San Pedro)
Reitoral de Cerceda CORGO (O) Cerceda (San Pedro)

O primeiro que podemos observar é que o propio concello de Cerceda, orixe desta entrada, non está neste listado.

Pasei durante estes anos quizais unha decena de veces polas estradas de Cerceda e o que se ve que Cerceda está rodeada de planicies coma Meirama ou Mesón do vento que rematan en acantilado, con caidas de nivel que dificultan o paso- sobre todo con carros-. Iso en varias direccións. As estradas de Cerceda pasan por riba e polo val. As estradas de riba -que pasan pola mesma Cerceda- son as únicas que  van cun perfil bastante lineal, sen subidas e baixadas. Apto para ser unha estrada de carros no que os desniveis case non existen. Iso explica o nome de Cerceda.

cér, cérb, cérbh :21 (d).  E cé

2, 1. interr. pron. (Used in direct & indirect questions) Who, whom. (a) (With relative clause) a rinne é? Who did it? a chonaic ? Whom did you see? atá ann? Who is there? a bheadh ann ach Brian (b) (With demonstrative or personal pronoun; prefixes h to é, í, iad) ()sin? Who is that? () seo agam ann? Who is this you are? thusa? thú féin? Who are you? an fear seo? Who is this man? an bhean eile? Who is the other woman? hiad na strainséirí a bhí leat? Who are the strangers you had with you? (, hiad) a labhair leat? Who is he (is she, are they) who spoke to you? (c) (With prepositional pronoun) aige a bhfuil ? Who has it? air a raibh ag caint? Whom were you talking about? ann a gcreidfimid? In whom shall we believe? ar thug é? To whom did you give it? é? For whom is it? faoi a bhfuil siad ag magadh? Whom are they mocking? leis an leabhar? Whose is the book? leis (an) imirt? Whose turn is it to play? uaidh an litir? From whom is the letter? leis ar thóg é? With what did you lift it? ann? In what? uaidh? From what? (d) (Combines with copula to form cér, cérb, cérbh) Cér díobh é? Who are his people? What is his surname? Cér leis iad? Whose were they? Cér uaidh é? From whom was it? Cérbh é an fear sin? Who was that man? Cérbh í an bhean óg? Who was the young woman? Cérbh iad na cuairteoirí? Who were the visitors? Cérb iad? Who are they? Cér chás é (ach)? What matter (but)? 2. Interr. pron. (With article and noun, in reference to persons or things; combines with form an of article to form cén) What. Cén fear é? What man is he? na himreoirí atá acu? What players have they? Cén den tseachtain é? What day of the week is it? Cén aois é? What age is he? Cén uair? At what time? When? Cén áit? At what place? Where? Cén fáth? For what reason? Why? Cén chaoi? Cén dóigh? In what way? How? Cén amaidí í! What nonsense! Cén bhéicíl atá ort? Why are you shouting? 3. Which. (a) (With prepositional pronouns againn, agaibh, acu) againn is airde? Which of us is the taller? agaibh a dúirt é? Which of you said it? acu eisean? Which of them is he? (b) (Followed immediately by copula) is sine é féin a dheartháir? Which is the older, he or his brother? is glaise, duilliúr féar? Which is the greener, foliage or grass? ab fhearr é a mhalairt? Was it any better than anything else? 4. acu? Which? (a) acu fear is sine? Which of them is the older man? acu ceann is fearr leat? Which one do you prefer? acu is daoire, feoil iasc? Which is dearer, meat or fish? acu aonach margadh atá ann? Which is it, a fair or a market? (b) (Followed by prep. pron.) acu againn is fearr leat? Which of us do you prefer? acu agaibh a dúirt é? Which of you said it? 5. acu, whether. (In indirect questions) Níl a fhios agam acu fear bean atá ann, I dont know whether it is a man or a woman. Is cuma liom acu a bhí ann nach raibh, I dont care whether he was there or not.

Así que cér está preguntando algo.

E ceda o identificamos co cead irlandés

cead1, m. (gs. ~a, pl. ~anna). Leave. 1. Permission. 2. Licence 3. Pass, permit.

Así Cerceda está dicindo que permite pasar (quizais con carro); o camiño que permite o paso cargado. Onde o paso é posible...

Para certificar que a tradución é a apropiada habería que estudar as estradas antigas arredor de Cerceda, nun mapa de nivel. Que eu saiba non hai mapas de estradas antigas (quizais as vías romanas si pero non as celtas e romanas) ainda que a maioría das estradas galegas son adaptacións das estradas celtas, coma vimos na entrada freán, que significa desviación dunha estrada -polo tanto- celta.

Mirade o mapa para ver que Cerceda é o único paso polas dificultades orográficas da zona