Mapa de características e de algunhas enfermidades xenéticas nos cromosomas humanos