Máis Gun, Gundián, Gundín e Gunturiz...

Submitted by admin on Fri, 07/06/2018 - 15:13

Gundín xa o  explicamos en armas no teito, xa hai tempo.

O topónimo galego Gundín pode referirse a:

Quero facer unha correción de armas no teito a escudos. A verdade é que non sempre acertas á primeira e debes corrixir. Neste caso eu o opino así. Armas no teito ten algún sentido, pero pouco. Arma-teito ten moito máis sentido cando pensamos nun escudo e a maneira de poñelo de teito contra as frechas.

Así que cambio a miña tradución a escudo e o valor de utilidade do topónimo a "lugar onde se fabrican escudos".

Gundián, arma intensiva, que non está moi claro que significa (quizais unha lanza)

O topónimo galego Gundián pode referirse a:

Gunturiz (Gunturis, xa que a z non existe en celta) é arma que xira  Unha fonda? en Gunturiz, Breamo, Pontedeume

dicía o escritor romano Vexecio :

"Os recrutas serán ensinados na arte de lanzar pedras com ámbalas mans e coa fonda. Din que os habitantes das Illas Baleares son os inventores da fonda, e de as administrar con sorprendente destreza, o que se debe á forma como educan ós seus nenos. Os nenos non lles era permitido ter a comida antes que tivesen golpeado coa fonda. Os soldados, mesmo usando as súas armaduras defensivas, son máis duramente afectados coas pedras redondas lanzadas polas fondas que por todas as setas do inimigo. As pedras matan, sen mutilar o corpo, provocando unha mortal contusión na que non sabido que os antigos usaban fondeiros en tódalas as súas batallas. É imprescindible instruír todas as tropas, sen excepción, neste exercicio, pois a fonda non pode ser tida como algo difícil, e é de grande utilidade, especialmente cando deben ocupar lugares pedregosos, ou defender unha montaña ou elevación, e aínda proceder á defensa dun castelo ou cidade."

Gundil significa arma amada, querida, preciosa xa que dil é querida, preciosa

Arguntín un guntín, unha ferrería de armas

Arguntá é unha arma

Gundar arma sensación en  Gundar, Nande, Laxe

Etc, Dos 200 e pico gun do listado da toponimia xa dimos as claves fundamentais