Dián

Submitted by admin on Tue, 08/07/2018 - 11:28

Xa falamos desta palabra celta galega como intensivo. Imos ver unha tradución de Old Irish que acae mellor coas persoas e -quizáis- cos animais.

dian

keen, hasty, so Irish, Old Irish dían, *deino-s; root dei, , hasten; Greek @Gdíemai, hasten; Sanskrit , dîyati, hurry, allied to the root , div, shine.

 Así dián é entusiasta, ou precipitado.