O apelido Abente

Submitted by admin on Fri, 08/10/2018 - 17:08

Non sei se o apelido é moi actual ou moi fecuente hoxe. Figura nunha lápida no chan dunha entrada lateral da Igrexa de Santa María da Atalaia de Laxe. Os elementos da frase son a-unha, ben-muller, te-quente. Os comentarios, se os facedes, serán vosos.