Busca dunha palabra celta da que haxa moitísimos exemplos en toda Galicia (quizais millóns)

Submitted by admin on Tue, 01/09/2018 - 17:01

Temos un tipo de cultivo moi común en Galicia.  A palabra celta describe -indirectamente- de que tipo de cultivo se trataba ou aínda se trata.

Unha vez explicada a relación estará clara a pregunta. Pero agora queremos facer a reflexión: senón falamos celta a que vén que describamos millóns de leiras en Galicia cunha palabra celta?