Rial

Submitted by admin on Wed, 02/13/2019 - 16:10

Que di a wikipedia? Moito, desde logo

Parroquias

Lugares

Outros

Véxase tamén

Outros artigos

  • O Rial
  • E o Rial ten outros tantos

Parroquia

Lugares

 

Na toponimia da Xunta son case 300 Rial. Ademais, é apelido, a rapaza, Tamara Rial, que hoxe falaba de que se está perdendo o seseo nos medios, apelídase Rial, pero hai moitísimos maís...

 

Que é rial en celta?

rial, m = riail1.  Como xa dixemos outras veces, iso significa que hogano é máis frecuente riail en irlandés actual que rial, pero son a mesma palabra.

riail1, f. (gs. -alach, pl. -alacha). Rule. 1. Regulation, principle. ~ a dhéanamh, a bhriseadh, to make, to break, a rule. Rialacha iompair, imeartha, bóthair, rules of conduct, of play, of the road. De réir na rialacha, in accordance with the rules. 2. Sway, authority; order. Bheith faoi ~ duine, to be ruled by s.o. Faoi ~ Shasana, under English rule. Níl ~ acu ar na páistí, they have no control over the children. Dream gan ~, unruly set. S.a. reacht 1. 3. Ecc: Code of discipline. ~ Cholm Cille, San Doiminic, the rule of St. Columcille, of St. Dominick. ~ chrábhaidh, rule of piety. 4. Jur: Order. ~ chúirte, rule of court. 5. Mth:~ na dtríonna, rule of three. 6. Graduated measure. An ~ a chur ar rud, to run the rule over sth. ~ ingir, plumb-rule. Surv:~ treorach, sighting rule. Mth:~ lúdraí, sector. ~ ochtréid, octet rule. Typ:~ (phráis, chruach), (brass, steel) rule. (Var:riaghail, gs. & npl. riaghla(cha))

riail2 = rialaigh.

e incluso 

rialaigh, v.t. & i. Rule. 1. Govern, control. Tír a rialú, to rule a country. Teaghlach a rialú, to control a household. 2. Jur:Rialú (go), to rule (that). A rialú go bhfuil rud as ordú, to rule sth. out of order. 3. Regulate. Cíos a rialú, to control rent. Clog a rialú, to regulate a clock. 4. Gram: Govern. Rialaíonn an t-ainmfhocal sa ghinideach, it governs the noun in the genitive case. 5. Line. Páipéar a rialú, to rule paper.

Estamos, xa que logo, vendo unha crisis de autoridade e goberno en Galicia, hai miles de anos.  Uns siguen as normas, a constitución- se a houbese daquela- e outros non.  Un seguen as regras -rules- rial e outros parece ser que non. Os que seguen as regras "constitucionais" danse a si mesmos o nome de rial, que seguen as regras, as normas, ao goberno do seu tempo, e o poñen coma nome do lugar. Teremos que esperar moito tempo, motísimo tempo, antes que alguén descubra cal foi a guerra do "rial" e en que consistiu exactamente. Polo listado anterior queda claro que os legalistas eran bastante abundantes.