Cervo

Submitted by admin on Tue, 05/07/2019 - 11:25

Cervo, se fose de orixe latino, dun tempo no que agromaba o galego latino, está claro que se refire a un cervo. Todo o mundo o cre así. Ainda que o lóxico é que se chamase cervos para indicar que nesa zona hai abundancia deles.

E que pasa se o topónimo Cervo é celta? Pode lerse en celta? Acabamos de ver que

cér, cérb, cérbh :21 (d).  é cé significa

2, 1. interr. pron. (Used in direct & indirect questions) Who, whom. (a) (With relative clause) a rinne é? Who did it? a chonaic ? Whom did you see? atá ann? Who is there? a bheadh ann ach Brian? Who should it be but Brian? a casadh, a chasfaí orm, ach é féin? Who did, should, I meet but himself? a dúirt ? Whom did you say? ann. (atá)? He is there. Who? (b) (With demonstrative or personal pronoun; prefixes h to é, í, iad) ()sin? Who is that? () seo agam ann? Who is this you are? thusa? thú féin? Who are you? an fear seo? Who is this man? an bhean eile? Who is the other woman....

Aquí dividimos os posibles significados:

cer be, be verbo ser, estar, cer interrogativo, Quen son? Quen veñen sendo? Indicaría algunha diferencia dos de Cervo con respecto aos visitantes: poderían ter máis riqueza, mellores pallozas ou casas, mellores arracadas, mellores torques ou ter algunha característica distintiva que fixera obrigado preguntar. Naturalmente cerbe desde o tempo latino pasaría a ser cervo, dándolle un nome que tiña sentido nese tempo.

Cer bo con este significado estarían preguntando de quen (é) a vaca? Tamén estas vacas terían cualidades distintivas, máis soltas, de distinta cor, con máis leite, ....