Casa nobre

Submitted by admin on Fri, 04/06/2018 - 12:11

Non abunda moito este topónimo celta. Así que ser de casa nobre ou non, non debía ser unha preocupación fundamental para a maioría da xente. Sen embargo nesa zona si debía selo: hai tamén unha casa real nas proximidades.