Baltar

Submitted by admin on Thu, 01/16/2020 - 14:06

Unha vez desvelada unha tradución galega de Bal podemos atrevernos con Baltar

Coma sempre, en primeiro lugar lemos os homónimos da wikipedia (moi cómodos porque utilizando os seus enlaces podemos mirar onde caen cada un deles).

O topónimo Baltar pode referirse a:

En Galicia
En Portugal

Amais, como apelido pode referirse a:

 

Para estudar o topónimo/apelido desde o punto de vista celta, miramos o dicionario

bál, m. (gs. & npl. báil, gpl. ~).Ball. É dicir balón, o que pola súa proximidade ao inglés podemos supoñer que é unha palabra irlandesa moi próxima no tempo, relativamente actual. Non nos vai servir para traducir que tantos topónimos galegos falen de balón (incluso do xogo do balón).

O dicionario di tamén que pode ser unha forma gramatical de ál (camada de animais). Pero imos conxugalo con tar:

tar1, v.i. (pres. tagann, tig, p. tháinig, p. aut. thángthas, fut. tiocfaidh, vn. teacht, pp. tagtha). Come. 1. Approach, arrive; move, travel, towards. 2. Come along, proceed 3. (Of time, events) Arrive, come about, happen. 9. 4. Come into existence 5. Come forth, issue, spring, appear 7. Survive, recover 8. Reach. . 9. Come to pass. 11. Come to parturition.  Ou sexa,

Veña. 1. Achegarse, chegar; moverse, viaxar, cara. 2. Veña, continúa. 3. (Do tempo, dos acontecementos) Chegar, vir, ocorrer. 9. 4. Entra en existencia. 5. Sae, emite, resorte, apareza. 7. Sobrevivir, recuperarse. 8. Alcanza. . 9. Veña a pasar. 11. Ven á parturición.

Que o podemos resumir en tras, despois de

Tras o balón non ten sentido. Tras a camada é moi impreciso (cambian de lugar frecuentemente). Na entrada anterior falamos da posible tradución de bal como camiño ou intersección de camiños. Que si ten sentido, incluso é máis preciso tras  a intersección, ou cruce de camiños xa que está referido a un punto do camiño. Relaciónase coa razón da pervivencia de corga, e corgo desde o celta galego, palabras que sitúan perfectamente un lugar nun mapa non debuxado, nun mapa xeográfico mental. Baltar alcánzase tras o camiño, tras a intersección do camiño. Ese é o meu punto de vista sobre o significado-celta -desde logo- de Baltar.

En fin, que as referencias xeográficas son imprescindibles nun mundo sen libros e sen mapas. O seu sentido de necesidade, de uso práctico, fainos usar esas referencias de modo imperativo, obrigatorio. Se non queremos perder o sentido, o mapa implícito, debemos conservar esas palabras. Algunha persoa contábame a súa visión de que son as nais as que transmiten o sentido  de modo intuitivo -sen palabras- ao comunicarse cos nenos. Hai unha parte non verbal, pero intelixible, entre nais e fillos? Para min é unha teoría demasiado nova. Pero a pervivencia das palabras celtas de modo intuitivo, non gramatical, nin semántico, case máxico, precisamente porque teñen un significado con sentido, natural para algunhas -non moitas- xeracións anteriores, abunda no sentido dunha cultura e tradicións baseadas xustamente na racionalidade dos antepasados e non -insisto de novo- na falta de racionalidade deles. Se supoñemos que son uns tolos estamos preparando a nosa muda a outra cultura. Queremos convertirnos ao castelán? Pois dicimos que os galegos  son uns tolos, desfasados, acientíficos, pouco modernos, guturais, primitivos, sen fala propia,... iso é o que afirmamos. O que din os que queren que mudemos ao castelán, ao inglés?...