Barán

Submitted by admin on Sun, 02/09/2020 - 22:57

Un dos lugares chamados Toimil está na parroquia de Barán en Paradela.

Que dicir de Barán? Que é moi fácil de traducir, non?

Nesta zona de Barán había un castro e como eran os do castro de Barán? Pois así:

 Eran nobres

Vexamos tres exemplos de ba:

Ba é sin eagla na háirithe , that was a very real fear with him.

Ba mhór an áis dom é, it would be very handy for me.

Ba é an t-amharc súl é, it was a sight to see.

Que se traducen por era, foi

e rán

rán1, a1. Lit: (Most) noble. Mo ~, my most noble king.

En irlandés tradúcese co comparativo most, máis, pero non sabemos se a versión galega tiña implícita o máis. En resumo

Eran nobres, foron os máis nobres. Así eran os do castro de Barán.