Como era un con ou un cú celta galego

Submitted by admin on Fri, 07/24/2020 - 09:18

Temos que mirar a Escocia, a Hilton of Cadboll Stone, piktish symbol stone as well as a cross-slab, Lithograph, 1856 no libro de Andrew Gibb - John Stuart: Sculptured stones of Scotland. Vol 1, Aberdeen 1856, Plate XXV  como podemos ver na wikipedia inglesa.

chámase Irish Greyhound ou
Scottish Rough Hound

Origin Ireland/United Kingdom

Breed status Extinct

Ou ver moedas romanas con galgos no mesmo lugar da mesma wikipedia.

Denario de la Gens Postumia (74-73 a.C.) en el que aparece representado un perro tipo galgo.