Meira

Submitted by admin on Sat, 12/12/2020 - 11:35

Meira é un concello da provincia de Lugo.

E case copiamos a entrada anterior para traducir ese topónimo

Ver xa vimos os seus elementos:

Me, 1, 1 sg. pron. I, me. 1. I. (a) (Subject of vb.) go maith, I am well    -----Eu

I- In. 1. (a) (Of place)---En

1, m. (gs. as s. ~, as vn. ~ite; pl. ~ite). 1. vn. of abair1. 2. Saying, utterance. Dicir, dito, enunciado

Meira di que Me (este lugar está) en dicir, nos ditos, na boca da xente. Ou sexa, Meira era un lugar famoso e digno de lembrar  (no seu tempo) por algunha razón (que quedou sepultada co paso do tempo, non a sabemos). Quizais por estar preto do nacemento do Miño?