Hío, Ei!

Submitted by admin on Sat, 12/12/2020 - 13:59

O Hío, Cangas  é unha parroquia de Cangas, famosa polo cruceiro afiligranado. Cruceiro do Hío

e Ei di a RAG que

ei interxección Expresión que se utiliza en diferentes contextos, por exemplo para chamar, advertir, mostrar alegría etc. Ei moza!, onde vas tan apurada? Ei! tede coidado con esas caixas!

Pois ben, vou relacionar Hio e Ei! cunha interxección celta Hi

hi, int. Hóigh!; hóra! Varios dicionarios descoñecen esas interxeccions inglesas, pero poderiamos intentar traducilo por ostras! ou ei! ( expressing a strong emotion such as surprise or anger. ‘Oh’ and ‘ouch’ are interjections. )

Ben, Hi latinízase en hio cun o final e en Ei o H pasa a sonar como e, pero as dúas palabras galegas veñen da interxección celta Hi, penso eu.

A ría de Aldán, o monte e castro do facho de Donón só poden espertar fortes emocións.