Ceide e Kent están emparentados etimoloxicamente

Submitted by admin on Mon, 12/14/2020 - 13:34

Ceide significa asemblea en actual irish. O texto que segue, a continuación, di que *kanti 'xuntos con' [Prep]. Que en Galo existe Cantio-rix e que un derivativo nominal desta preposición en Old Irish é ceite (asemblea), de aí ceide (asemblea) que procede de *kantyo-, cf. o antigo nome de Kent, Cantium. Kent, un condado de Inglaterra, Reino Unido. Reino de Kent  Os topónimos de Canadá e EEUU están cheos de Kent...

*kanti 'together with' [Prep]
GOlD: OIr. cet-, ceta-
W: MW cant, can (GPC gan)
BRET: OBret. cant, MoBret. gant
CO: OCo. cant, Co. cans
GAUL: canti-, Cantio-rix [PN]
PIE: *km-ti- (IEW: 613)
COGN: Gr. kata, kasi- (in Horn. kasi-gnetos 'brother').
SEE: *kom-
ETYM: A nominal derivative from this preposition is Olr. ceite 'assembly' < *kantyo-, cf. the ancient name of Kent, Cantium.
REF: LEIA C-83f., GPC II: 1379, Deshayes 2003: 266, Hamp I 974-5a: 467f., Lambert 1995.