Cabazo, Cabaz, cabaceira

Submitted by admin on Thu, 12/24/2020 - 19:55

Un cabazo, segundo a RAG é

Hórreo circular e feito de vimbios ou varas. Os cabazos son construcións tradicionais galegas. SINÓNIMOS cabaceira1, cabaceiro, cabaz, canastro2 por extensión Hórreo Este ano enchemos o cabazo de millo.3 Medida de capacidade para líquidos equivalente a dezaseis litros. Un cabazo de viño. SINÓNIMOS cántara, cántaro, ola1

Que poderiamos xeneralizar a oco, un oco de medida fixa no terceiro lugar e un oco circular e feito de vimbios ou varas para gardar algo.

Pois ben, en celta

cabhach, a1. Hollow.

Cabach que pasa a cabazo é oco!

Cabach que pasa a Cabaz ou cabaceira (Hórreo de forma circular, feito de vimbios ou varas), un oco.