Twitts de Manuel Gago

Submitted by admin on Thu, 01/05/2023 - 19:58

Unha historia ben interesante a que nos conta Manuel Gago en Twitter:

Manuel Gago O día 25 de xaneiro, en punta Herminia, na Coruña. É un bon lugar para lanzar as frechas de Santa Dwynwen, no seu día, que vai ser o vindeiro 25 de xaneiro. As 5 da tarde é unha boa hora. Seguro ca Santa vainos devolver o favor cumprindo un dos nosos desexos (Xa que é unha santa celta e non un teimudo cura que prohibe os nosos costumes celtas). Os arcos e frechas, por favor, de xoguete. Non necesitamos que cheguen ata Gales.

Para animarvos podemos cantar esta canción galesa (ver a historia na wikipedia española)

Yma o Hyd

A traducción da wikipedia

Galés Español Galego

En galés:

Dwyt ti'm yn cofio Macsen, does neb yn ei nabod o;

Mae mil a chwe chant o flynyddoedd yn amser rhy hir i'r co';
Pan aeth Magnus Maximus o Gymru yn y flwyddyn tri-chant-wyth-tri,
A'n gadael yn genedl gyfan a heddiw - wele ni!

[Cytgan]

Ry'n ni yma o hyd, x2
Er gwaetha pawb a phopeth, x3
Ry'n ni yma o hyd, x2
Er gwaetha pawb a phopeth,x3
Ry'n ni yma o hyd.

Chwythed y gwynt o'r Dwyrain, rhued y storm o'r môr,
Hollted y mellt yr wybren, a gwaedded y daran encôr,
Llifed dagrau'r gwangalon, a llyfed y taeog y llawr
Er dued yw'r fagddu o'n cwmpas, ry'n ni'n barod am doriad y wawr!

[Cytgan]

Cofiwn i Facsen Wledig adael ein gwlad yn un darn
A bloeddiwn gerbron y gwledydd 'Byddwn yma hyd Ddydd y Farn!'
Er gwaetha pob Dic Siôn Dafydd, er gwaethaf y gelyn a'i griw,
Byddwn yma hyd ddiwedd amser, a bydd yr iaith Gymraeg yn fyw!

[Cytgan]
¿No recuerdas a Macsen? Nadie lo recuerda;
Milseiscientos años es mucho, mucho tiempo atrás;
Cuando Magno Máximo dejó Gales en el año 383
Nos dejó una nación
Y ahora, todavía estamos aquí! [Estribillo]
Todavía estamos aquí x2
Pese a todo y a todos x3
Todavía estamos aquí x2
Pese a todo y a todos x3
Todavía estamos aquí
El viento soplará desde el este, la tormenta rugirá desde el mar
El relámpago dividirá los cielos, y los truenos clamarán aún
Las lágrima de los débiles de corazón caerán, y los serviles aduladores se arrastrarán
Pero pese a la oscuridad que nos rodea
¡Crearemos un nuevo amanecer! [Estribillo] Recordad que el viejo emperador Mecsen dejó nuestro país unido,
Gritemos ante el resto de naciones ¡que todavía estaremos aquí hasta el día del Juicio Final!
Pese a todos los Dic Siôn Dafydd y pese al viejo enemigo
Estamos todavía vivos, y seguiremos aquí al final de los tiempos
¡Y el idioma galés resistirá! [Estribillo]
Non lembras a Macsen? Ninguén o lembra;
Milseiscientos anos é moito, moito tempo atrás;
Cando Magno Máximo deixou Gales no ano 383
Deixounos unha nación
E agora, aínda estamos aquí! [Retrouso]
Aínda estamos aquí x2
A pesar de todo e a todos x3
Aínda estamos aquí x2
A pesar de todo e a todos x3
Aínda estamos aquí
O vento soprará desde o leste, a tormenta ruxirá desde o mar
O lóstrego dividirá os ceos, e os tronos clamarán aínda
As bágoa dos débiles de corazón caerán, e os serviles aduladores arrastraranse
Pero a pesar da escuridade que nos rodea
Crearemos un novo amencer! [Retrouso]
Lembrade que o vello emperador Mecsen deixou o noso país unido,
Gritemos diante o resto de nacións  que aínda estaremos aquí ata o día do Xuízo Final! A pesar de todos os Dic Siôn Dafydd
e pese ao vello inimigo
Estamos aínda vivos, e seguiremos aquí ao final dos tempos
E o idioma galés resistirá! [Retrouso]
 
        

   E a tradución libre do inglés, o gaélico e o galego, por se a queredes cantar entón

   despite everything and everyone

   ainneoin gach rud agus gach duine

    

   a pesar de todo e de todos

    

   we’re still here

   táimid fós anseo

    

   Aínda estamos aquí

   remember old prince breogan

   cuimhnigh ar an sean-phrionsa breogan

    

   Lembra ao noso vello príncipe Breogán

   He left our country as one

   D'fhág sé ár dtír mar aon ní amháin
   
    
   Deixou o noso país coma un

    

   Let’s shout out to all the nations

   Déanaimis scairt ar na náisiúin go léir

    

   Gritemos a todas as nacións

    

   We’ll be here until Kingdom come!

   Beidh muid anseo go dtiocfaidh an Ríocht!

    

   Estaremos aquí ata que chegue o Reino!

    

   Despite all the furtive connivers

   In ainneoin na connivers furtive

    

   A pesar de todos os furtivos cómplices

    

   Despite Spain’s might we’re alive

   In ainneoin neart na Spáinne táimid beo

    

   A pesar do poder de España, estamos vivos

    

   We’ll be here for ever and ever

   Beidh muid anseo go deo
   go deo na ndeor
   
    
   Estaremos aquí por sempre e para sempre
   
    

   The galician language will for ever survive

   Mairfidh an Ghailís go deo
   
    
   A lingua galega sobrevivirá para sempre