Vilambrán, Lambráns

Submitted by admin on Fri, 02/22/2019 - 14:12

Vilambrán é un lugar de Láncara, na parroquia de Vilaleo, en Lugo. Para min, unha interferencia da palabra vila con

Lambrán= Lan+brán, moito farelo, moito salvado. Nesa zona producíase moito cereal, e, polo tanto, moito farelo.

Os Lambráns é un lugar de Padrón, unha casa rural, tamén, nunha zona que nalgún momento histórico produciu moito cereal.