Ith

Submitted by admin on Tue, 09/01/2020 - 21:25

Unha das cousas que podemos ver en Celtia.org é que os nomes clásicos podian ter unha tradución que contase algo, Breogán, sen facho, di que non era Deus, probablemente. Non se celebraban festas do facho para el, como para Lug ou outros deuses.

Ith pode ser outro caso dese tipo e pode significar, ademais de Vengador do seu pai, Breogán,  e fundador de Irlanda, o que leva o grán a Irlanda, xa que Ith é

*fitu- 'food' [Noun]
GOlD: OIr. ith [u n] 'grain'
W: OW it
BRET: MBret. et, MoBret. ed [m]
PIE: *peytu-/*pitu- 'food' (IEW: 793f.)
COGN: Skt. pitu-, OCS pista 'meal', Lith. pietus 'meal'
ETYM: Cf. also aIr. ithe 'eating' < *fit-ya. The short vowel in Skt. and Celtic, and the circumflex in Lithuanian show that there was no laryngeal in this root. The accentuation of Croat. pitati 'feed' points either to a secondary Slavic vrddhi, or to a laryngeal root in PIE (perhaps through the influence of *piH-wo- 'fat' (Skt. plvas-, Gr. pion), cf. PCelt. *retu- 'grassland, territory' and *fiweryon- 'earth, soil'.
REF: EIEC 208, Deshayes 2003: 210, de Bernardo Stempel 1999: 292.

Unha parábola do neolítico, da creación de poboacións estables grazas ao grán, a comida non recolectada senón plantada, da resistencia dos preneolíticos irlandeses (tamen galegos) a aceptar a revolución que se lles viña enriba?

Hai que lenbrar que os análises de ADN non so afirman que os irlandeses son galegos senón que as plantas, e animais irlandeses teñen o mesmo ADN que as plantas e animais galegos. Os levamos nós e o mito de Ith o celebra.

Desde logo, antes de ir nós, Irlanda estaba baixo km de xeo, como conta o museo de Irlanda do Norte, en Belfast, por exemplo. So había renos xigantes.