Os parentes da morte, os noivos da morte, os lexionarios galegos?

Submitted by admin on Tue, 05/08/2018 - 16:57

Había lexionarios galegos? Sabemos que loitamos cos cartaxineses ou/e con Aníbal contra Roma nas guerras púnicas. Iso era un costume moi extendido?

Pois non sabemos demasiado sobre o tema. Si indicar que os de moitos lugares de Galicia presumian de parentes da morte, de ousados, atrevidos, os de Quintás:

En realidade hai moitisimos máis topónimos Quintás que estes que refrexa a wikipedia galega, pois non se refiren a unha característica dun lugar senón das persoas (na miña aldea había varios Quintás):

Neste caso a palabra  "As" non é galego-latín, posiblemente, senón celta: os de alí, os de "As Quintás" son "como parentes da morte".

A estas alturas, a pregunta é obrigada, Why? Porque se pode chegar a esa conclusión? kin en celta é parentes e tàs, a morte

kin tamén significa parentes en inglés e ten unha familia semántica moi completa:

Definicións de -kin
adxectivo
related.
he was kin to the brothers
sinónimos: relatives, relations, family (members), kindred, kith and kin, flesh and blood, nearest and dearest, kinsfolk, kinsmen, kinswomen, people, folks
nome
one's family and relations.
he is expected to make a payment to his wife's kin
sufixo
forming diminutive nouns such as bumpkin , catkin.
Ver tamén
next of kin, kith and kin, next-of-kin, kin selection
 
Traducións de kin
 
nome
 
o
parentesco
relationship, kinship, kin, kindred, propinquity
 
os
parentes
kin, kindred, kinfolk, folk, sib
 
a
familia
family, household, kin, parentage, kindred, dynasty
 
a
parentela
kin
 
os
próximos
kin
 
os
coñecidos
acquaintance
 
os
entendidos
kin
adxectivo
 
de parentes
kin
 
familiar
family, familiar, relative, homely, kin, colloquial

Que explica que o uso de kin estea tamén moi extendido en Galicia. Tàs non é tan usada. Que dicir do título que puxemos? Que probablemente Quintás responda a un tipo de garda militar de nome ameazante  existente por todo o territorio galego. Está moi extendido o topónimo e constitúe unha proba máis da existencia dunha administración celta galega e -neste caso con toda a razón- prerromana.