Sirvián

Submitted by admin on Sun, 01/10/2021 - 17:32

Sirvián, Sirvián, Guntín  é un lugar na parroquia de Guntín Sirvián, Guntín

Bián é celta, tamaño:

bián, m. (gs. -áin). Size (for papering, etc.).

e sir pode ser sirg

sirg :searg1.  e searg1 é

searg1, m. (gs. sirg).Lit:1. Wasting sickness, decline. Bheith i ~, to be in a decline. Fear, bean, sirg, consumptive. 2. Atrophy. 3 = seargadh.

searg2, a1. Lit: Withered, wasted.

searg3, v.t. & i. (pp. ~tha). Waste, wither; dry up, shrivel; wear away, decline. Duine, planda, ag ~adh, a person, a plant, withering. Ag ~adh leis an teas, shrivelling with the heat. Ag ~adh as, wasting away. Shearg mo chroí, it seared my heart.

Que dá lugar a

declive. Bheith i ~, estar nun declive. consumido. 2. Atrofia.  marchitado, malgastado). Residuos, murcha; secar, encollerse; desgastar, declinar. Duine, planda, ag ~ adh, unha persoa, unha planta, murcha. Ag ~ adh leis an tés, encolléndose coa calor. Ag ~ adh as, malgastando. Shearg sé mo chroí, ardeu o meu corazón.

O sentido fala dun lugar, ou un monumento, en declive, consumido, atrofiado, encollido, desgastado, malgastado, murchado...

en tamaño (bián). Así que temos un monumento que foi indo en declive, desgastado, consumido co tempo. Arruinándose e perdendo tamaño ata desparecer. Hai un candidato, tanto na Galipedia coma na web do Concello:

Nesta parroquia estivo presente a torre de Sirvián, tamén chamada O Castelo dos Mouros.