Candia

Submitted by admin on Sun, 01/10/2021 - 22:30

Candia, Abadín é unha parroquia de Abadín. Polo tanto é posible que teña xa unha connotación relixiosa ou mística previa de tempos celtas.

Porque significa (vimos na entrada anterior can) Cantar a deus ou a Deus (dependendo da época na que se creou o nome). Incluso, nome de deus. Ou Fala, palabra de deus.

dia1, m. (gs. , pl. déithe).God. 1. Deity.

Tamén apelido.