Luíntra

Submitted by admin on Sat, 07/16/2022 - 22:46

Luintra está en Nogueira de Ramuín como se ve no mapa da entrada anterior Googlemaps. Vemos que está preto dun regato ou río

Temos, por un lado Lú, comparativo de Beag

beag2, a. (gsm. big, gsf. bige, npl. ~a, comp. ). 1. Little, small. (a) (Size, amount, extent, degree) 2. Few.

-ín1, suff. (gs. ~, pl. ~í).Little, tiny.

trá1, f. (gs. ~, pl. ~nna).1. Strand, beach. ou ben

tráigh1, v.t. & i. (pres. -ánn, fut. áfaidh, vn. trá, pp. -ite). 1. Ebb.(Refluxo) ag trá, the tide is ebbing. S.a. líon52. 2. Abate, subside, recede, decline.

así que Luín significa moi pequeno, pequenísimo ben refluxo, entrada do a auga do río Miño no rego, ben praia. Avisa de pequenas inundacións (o máis probable) ou dunha pequena praia.