Esmorga

Submitted by admin on Mon, 08/29/2022 - 22:42

A RAG di que esmorga é 1 Diversión buliciosa e esaxerada. Pasou toda a noite de esmorga.

E mórga en celta é:

mórga, a3. 1. Great, exalted; august, majestic. 2. Lofty, high-minded. (Var:~ch a1). En galego, 1. Grande, exaltado; agosto, maxestoso. 2. Altivo, de mente alta.

e is é is1, copula. (Present and future: affirmative & direct rel. is, Así que podemos dicir que Is mórga é algo así como é (un acto) grande, exaltado ou como di a RAG unha diversión bulliciosa e esaxerada. A proximidade da palabra e aínda do significado apoian unha orixe celta da palabra Esmorga. Incluso poderiamos chegar á mesma conclusión se traducimos is-mór-ga por (o acto) é grande aquí. Pero a palabra celta mórga dá maior credibilidade.

Ah, se Eduardo Blanco Amor erguese a testa por un momento e llo poidésemos contar!