Agra

Submitted by admin on Tue, 09/11/2018 - 18:45

Ag rĂ¡ (saying, dicindo), unha posible orixe de Agra. HaberĂ¡ que analizar os milleiros de Agras na toponimia e ver se ten sentido.