Nostián

Submitted by admin on Tue, 07/30/2019 - 11:24

Os xornais de hoxe falan de Nostián porque o concello de A Coruña e a Xunta chegaron a un acordo sobre este lugar.

custom » Nós

fashion » nós

formality » nós

habit » nós

manner » nós

practice » Nós

style » nós

trick » Nós

usage » Nós

wise » Nós

wont » Nós

A wikipedia di que

O topónimo galego Nostián pode referirse a:

E tián? pois, en principio, non o vexo en gaélico actual, pero si os seus disléxicos taín (cónico) e staín (estaño)

Usan estaño, o máis probable. Aínda que tamén podería ser Nos ti án que queda como exercicio.

Desde logo, sexa disléxico ou non, tián existe na toponimia galega cunha cantidade  moi apreciable de 135 entradas. Moi común, polo tanto. Algunhas delas traducidas previamente como ti án, no caso de guitián,  por exemplo.

e án o traduzo por

án1, a1. Bright, brilliant; splendid, noble.

segundo un dicionario e segundo outro án=compañeiro.

Nesa hipótese podería ser habitan(nós) unha casa(ti) nobre (án). Non sempre é facil dar unha resposta perfecta.

Ainda que tamén podería ser Nós (fama) e entón sería Fama de casa nobre.