Chanteiro

Submitted by admin on Tue, 07/30/2019 - 15:26

Chanteiro aparece no suplemento de praias dun xornal (de Miño a Cedeira) hoxe.

Chanteiro, como moitos topónimos galegos avisan -como se dun meteogalicia de hai miles de anos se tratase- que Non -chan- te-quente- i-en -ro-demasiado ou demasía.

Chanteiro é unha praia non demasiado quente, acaso porque non está protexida dos ventos do mar (practicamente está en mar aberta).