Reiriz, Vileiriz, Beleiriz

Submitted by admin on Thu, 11/28/2019 - 18:04

 re1 = le1.

le1, prep. (Pron. forms:liom, leat, leis m, léi f, linn, libh, leo With; to, for; by,

Así que

O topónimo galego Reiriz pode referirse a:

Como apelido, Reiriz ten 582 ocorrencias en Galicia (o 0,0114 % da poboación), e destaca nos concellos de Ribeira (280 ocorrencias, 0,53 %) e Bueu (82 ocorrencias, 0,33 %)[1]. Por mor da emigración ten presenza no País Vasco e nas provincias de Huelva, Valencia e Barcelona.7

O topónimo galego Reirís pode referirse a:

E Reirís, Reiriz vén sendo con Eirís ou sexa con heréticos, con herexía ou ben con fe, con relixíon, ou ben con historia ou ben con correa, ou con fondas

Vileiriz parece proceder de Vila Eiriz, ou sexa Vila relixiosa, histórica, herética ou ben Vila correa ou fonda. Vileiriz, O Páramo

Beleiriz- está con Eiriz, ben sexa Eiriz (relixión, fe, herexía ou  correa ou  fonda). Beleiriz