Precisando Bal desde o Old Irish ou Early Irish

Submitted by admin on Sun, 02/02/2020 - 12:19

Diciamos que Bal non está nos dicionarios actuais irlandeses. Pero hai palabras moi parecidas no Early Irish ou no Old Irish.

Imos aló:

balbh

dumb, so Irish, Early Irish balb; borrowed from Latin balbus.  Tonto do latín non nos vale.

balc

ridge, etc.; See bailc. Also "calf of leg" (Wh.). Cresta sí é posible, concorda. Atendendo a ese significado balbís sería camiño á cresta en espiral.

balc

misdeed: Non parece que fechoría-castelán sexa apropiado

 

balg

 

belly, bag, Irish bolg, Old Irish bolc, Welsh bol, boly, belly, Cornish bol, Gaulish bulga (Festus), sacculus; Gothic balgs, wine-skin, Norse belgr, skin, bellows, English belly. Barriga-saco non

ball

 

a member, Irish, Old Irish ball; Greek @Gfallós; English phallus; root bhel, swell.  Un membro? non parece apropiado.

 

ball

a spot, Irish, Middle Irish ball, white-spotted on forehead (of a horse), Breton bal (do.). The Gaelic suggests a stem bal-no-, Celtic root bal, white, Greek @Gfalós, shining, fálaros (phala@-ros), white-spotted (of animals); Indo-European bhe@-l: bhale, shine; whence English bale-fire. Stokes says the Irish ball seems allied to the Romance balla, a ball, English bale and ball(?). Hence ballach, spotted. Welsh bal, spotted on forehead. Unha raíz céltica Ball como branco. Mira por onde relaciónase co galés Bale. Xa temos aos futbolistas polo medio. Podería ser tamén unha mancha, por exemplo, nos animais.

ball

a ball; from English. Non

bailc

a ridge, beam, Welsh balc, from English balk. Ainda que fala do inglés, tamén fala de balc que xa vimos. Crista (cresta en castelán) pode ser.

bailc

seasonable rain, showers: Chuvia?

baile

 

town, township, Irish, Early Irish baile, *balio-s, a pre-Celtic bhv-alio-, root bhu-, be; Gr, fwleós, a lair; Norse ból, a "bally", further English build, booth.  E aquí vemos a orixe da vila galega, bally irlandés-inglés e baile irlandés relacionado coas palabras inglesas build-construír e booth-cabina.

 

En resumo, a partir de balc, cresta-crista, risco, podemos deducir que no celta da Hispania significaba camiño moi inclinado, empinado, cara a unha crista, e, engadindo bís, camiño moi inclinado en espiral ou en zig-zag. Con perfecta coherencia.