Rodairo

Submitted by admin on Mon, 02/03/2020 - 03:19

Rodairo non existe na Galipedia. Na toponimia oficial aparece en Santiso, na parroquia de San Román. Traducimos ro=too much e dair (acabamos de ver) é carballo. En Rodairo había un exceso de carballos, too much carballos. Temos, pois dúas solucións de transformacións de  dair, suprimir o r que converte dair en palabra máis extraña, (dai é menos extraña) ou ben latinizar dair poñendo un o final.

Se seguimos esa regra temos 200 topónimos con dai, nada menos que 200, convértese, pese a Dumio, nun topónimo celta de frecuencia media. Así que podedes ir traducindo todos eses dai. Eu farei algúns a continuación, pero non demasiados, para ir variando e usando a bagaxe de significados que imos conseguindo.