Sear

Submitted by admin on Sat, 03/21/2020 - 12:07

Co topónimo Sear podemos referirnos a dous lugares de Galicia:

Vir pode vir da deformación de Seara, que xa vimos ou de Searg

searg1, m. (gs. sirg).Lit:1. Wasting sickness, decline. Bheith i ~, to be in a decline. Fear, bean, sirg, consumptive. 2. Atrophy. 3 = seargadh.

searg2, a1. Lit: Withered, wasted.

searg3, v.t. & i. (pp. ~tha). Waste, wither; dry up, shrivel; wear away, decline. Duine, planda, ag ~adh, a person, a plant, withering. Ag ~adh leis an teas, shrivelling with the heat. Ag ~adh as, wasting away. Shearg mo chroí, it seared my heart.

  ou sexa

searg1, m. (gs. sirg) .Lit: 1. enfermidade devastadora, descenso. Estar en ~, estar en decadencia. Home, muller, señor, consumido. 2. Atrofia. 3 = desaparecer.
searg2, a1. secado, desperdiciado.
searg3, v.t. & i. (pp. ~ si). Residuos, desfeitos; secar, encollerse; desgastar, declinar. persoa, e nenos, marchitando.

Se é así, por algunha razón, que non sabemos, Searg foi un lugar devastado, con restos, declinado, en decadencia. Unha guerra, unha revolta? Unha enfermidade contaxiosa? Unha plaga?...