Marcoi

Submitted by admin on Sun, 07/05/2020 - 22:24

A wikipedia galega di que Marcoi

O topónimo galego Marcoi pode referirse a:

Mar significa Like,as, ou sexa como

E coi acabamos de analizalo

A partir de coc-coic como galo

A partirde coim, sería como cintura, media ou capa ou tapa. Nese caso como media, como cintura, como capa, ou como tapa.

A partir de coip temos Fermento;  escuma. espuma de cervexa. Fíon ag ~ eadh, viño espumoso. Crema...

Nese caso como escuma de cervexa, pode ser. En Marcoi fabricaban cervexa?