Pabeal

Submitted by admin on Thu, 12/31/2020 - 08:05

Non é dificil imaxinar unha orixe para a palabra Pabeal, un lugar de Betanzos, ainda sen saber o que significa exactamente. Pá béal, ou sexa pagar boca. Pagaban o traballo segundo o tamaño da familia? Segundo as bocas? A cada un segundo as súas necesidades?

Ou pagaban só coa comida? Ainda en 1900, nos viñedos de Oporto, só pagaban coa comida...