Celtic Languages

Submitted by admin on Sun, 05/06/2018 - 11:12

Este documento bretón sobre as linguaxes celtas habería que actualizalo, pero pode servir de base, de primeira lectura, sobre o tema.