Mens

Submitted by admin on Tue, 05/08/2018 - 16:05

Mens é un pequeno lugar cerca de Malpica. Unha das igrexas de Mens ten esculpidas sheela na gig...

A pregunta, tonta, que imos facer é que significa? Hai algo que sobra, seguramente engadido na Idade Media?

Desde logo, máis fácil non pode ser...