Dunha entrada do dicionario ao concello

Submitted by admin on Tue, 06/12/2018 - 16:23

Temos esta entrada do dicionario irlandés inglés

cé nf pier, quay, wharf; pron who que significa
cé nf peirao, peirao, peirao; pron quen

Pedimos o concello do que estamos falando, que pola pinta do significado debe ser un concello marítimo, nonsí?

Na rede é posible atopar disquisicións complementarias sobre a orixe celta deste nome do concello. Para min, chega con esa entrada do dicionario.