Sarille

Submitted by admin on Sun, 07/01/2018 - 13:19

Está claro que esta palabra galega, apelido e topónimo, está emparentada con Merille e Berille. Así que a deixamos como problema: ao rei de aquí pásalle algo... que lle pasa?

Sarille, Luaces, Pol