Conlle

Submitted by admin on Sat, 08/11/2018 - 20:35

As imaxes que vedes aquí son as da Igrexa de Santa Maria de Serantes no lugar de Conlle, en Laxe e contorno. Pero que é Conlle? Que anuncia? Pois que hai galgos aquí (quizais non se tratara desa raza de cans, senón dunha raza de cans que nese momento se chamaba con. Hoxe é a palabra na que en irlandés desígnase aos galgos, pero iso non quere dicir que o fosen hai miles de anos. As razas de cans evoluíron moi rapidamente.). Alí, en Conlle, seguramente crearon unha raza de cans que vendían.