Chichi e chicha é celta

Submitted by admin on Mon, 03/19/2018 - 17:48

Acabamos de ver no número ou artigo anterior que Dá Chich na Morrigna significa As dúas tetas da Morriña (a raíña Morrigan). Así que Chich é teta, seno. Imos ver en castelá, en América Latina, se lemos

http://www.asihablamos.com/word/palabra/Chichi.php

Non hai unanimidade en América Latina, pero ou ben ten contido sexual, ou ben significa muller, neno, ou ben é directamente  seno, teta:

En Córdoba, Arxentina, chica; en Bolivia, noiva, noutros países bebé ou noiva

En Perú, Méjico i Ecuador, Chichí é seno, teta.

En España significa partes nobres da muller ou sexo femenino. Curiosamente nos dicionarios de  Galicia non se recolle esa palabra.

En canto a chicha, en galego e castelán de España refírese a carne, ou ben  ao interese dun asunto ou tema. En sudamérica é universal o concepto de chicha como bebida.

En resumo, vemos que o significado celta de Chichí pervive en varios países de Sudamérica e, con certas modificacións de significado, noutros.

En canto a chicha como carne (pero cunha certa referencia sexual clara como cando dicimos ten moita chicha) é fácil deducir a súa orixe como teta.