Mosaico de vaca

Submitted by admin on Tue, 03/27/2018 - 10:02

Esta é unha pregunta fácil: hai un tipo de comida, propia do inverno e da neve que está feita (ao menos orixinalmente) con anacos de carne de  diversas partes do corpo da vaca ou das vacas. A esa mestura de diversas carnes do corpo de vaca os nosos devanceiros dironlle o fino n0me de mosaico. Pensaban en tres dimensións e falaban de mosaicos tridimensionais, non bidimensionais. A min gústanme eses mosaicos de vaca. E a tí?