Vite

Submitted by admin on Fri, 08/28/2020 - 10:25

O topónimo galego Vite pode referirse a:

Ben, brevemente, verbo bí-ser, e estar (ainda que na toponimia galega aparece máis frecuentemente como be) e te-quente como contamos un cento de veces nun cento de palabras.

Vamos a analizar te desde o protocéltico:

Etymological Dictionary of Proto-Celtic by Ranko Matasovic  (LEIDEN • BOSTON) 2009

*tefent- 'hot, warm' [Adj]
GOlD: Olr. te, tee [nt]
PIE: *tep- 'be warm' (IEW: 1070)
COGN: Skt. tapati 'burns', Lat. tepeo 'be warm', OCS topia 'warm'
ETYM: Cf. Olr. Mit gl. luxoriatae ('wanton women') < *tefentes.
REF: LEIA T-38, 263, de Bernardo Stempel 1999: 148, 432, 532, Ramp 1974.

E en Olr (old Irish) quente é te ou tee, procede do proto indoeuropeo tep- estar quente. A pregunta do millón é se tépedo (templado en castelán) vén do latín tepeo 'be warm', do PIE tep-, do sánscrito tapati  ou da influenza de todos.

Te está claro, non?