Pita

Submitted by admin on Wed, 09/02/2020 - 10:35

A entrada anterior non só explica Ith como comida ou grán, senón pita (en castelán, galiña, gallina) xa que fala de

*fitu- 'food' [Noun]
GOlD: OIr. ith [u n] 'grain'
W: OW it
BRET: MBret. et, MoBret. ed [m]
PIE: *peytu-/*pitu- 'food' (IEW: 793f.)
COGN: Skt. pitu-, OCS pista 'meal', Lith. pietus 'm

O sánscrito pitu- 'meal' e o proto indoeuropeo PIE: *peytu-/*pitu- 'food' (IEW: 793f.) apuntan a que chamamos pitas, pitas as galiñas para subraiar que son comida. Desde a aurora dos nosos tempos humáns. En celta e moito antes, en protoindoeuropeo,  *fitu- 'food' .