Cal

Submitted by admin on Tue, 12/22/2020 - 17:12

Cal en galego pode ser: Óxido de calcio de fórmula CaO, de cor branca, cáustico e alcalino, que se obtén por calcinación de rochas calcarias e que en contacto coa auga reacciona desprendendo calor. Ou hidróxido de calcio.

Pode ser canle. Pode ser pregunta de identificación...

Imos ver en celta, cál é:

cál1, m. (gs. & npl. cáil, gpl. ~). 1. Kale, cabbage. ~ catach, curly kale, savoy. ~ dearg, Scotch kale. ~ rábach, kohlrabi, rape. ~ glas, bán, green, white (-hearted), cabbabge. S.a. péist 2. 2. Cu:~ ceannann, colcannon. 3. ~ faiche, nettles. ~ Phádraig, plantain.

Repolo, col rizada,...

Así que cal é parente de col.

En apelidos como  Ernesto Guerra da Cal,  Antía Cal , David Cal, ...

En topónimos

E moitos máis como O Cal

O topónimo galego O Cal pode referirse a:

Penso que é pouco probable que eses apelidos ou lugares veñan de óxido de calcio  e é máis probable que veñan do traballo agrícola, da versión celta de col: lugar plantado de cal, de col, de repolos.