Corzón

Submitted by admin on Sat, 06/05/2021 - 11:06

Corzón, Mazaricos  é unha parroquia de Mazaricos. Cumpre os parámetros da españolización do topónimo. Corzo é coñecido, Corzo ten unha z como lle gusta ao escribano, monxe ou funcionario vido de Castela ou Euskadi e pouco respetuoso co pobo que lle alimenta, así que parécelle máis lóxico pensar nun corzo grande que nun lugar feliz.

Cor =lugar

Son= son2, s. 1. Lit: Happiness, well-being, prosperity

Lugar de felicidade, lugar próspero é Corzón. Un nome atractivo onde os haxa. Quen non querería visitalo?