Loroxo

Submitted by admin on Thu, 08/05/2021 - 10:43

A Galipedia di que

Loroxo, Cerqueda, Malpica de Bergantiños é un lugar de Cerqueda.

Novacarta.eu amósanos un pazo en Loroxo

Pazo de Loroxo

E agora contarei que é o único Pazo do que visitei o interior da Igrexa (como podedes ver) ou o patio interior. O escudo é kilométrico, impresionante. E sen embargo quen o recuperou foron os donos actuais. Mercáron o pazo todo derruído.

Río Lor

Submitted by admin on Thu, 08/05/2021 - 10:02

No congreso celta de cultura galega -de hai dous anos- alguén preguntou se río Lor tiña que ver co ouro. E o relator, encargado da Toponimia galega, dixo que non. Pero non explicou a súa opinión. O Río Lor.

Intentarei dar a miña, agora. Lor é unha palabra monosilábica, polo que é probable que sexa celta. Pero que? Or=ouro, pero o l que fai co ouro? No dicionario celta

lór = leor. e leor é

Ocean

Submitted by admin on Tue, 08/03/2021 - 19:00

Esta palabra está aquí non porque a vise nun listado senón a vin nun cartel, en Malpica, cando ía a Loroño. Efectivamente hai un O Ceán, en Cerqueda, en Malpica de Bergantiños.

O letreiro está errado, claramente.

Ceán xa o vimos e significa, cabeza, extremo. Vimos dous lugares de Ceao e Ceán que eran a altura  extrema nunha zona pequena. Pois ben, este Ceán cumpre ese papel de designar non un pico, non un monte, senón unha lomba ampla que contén o punto máis outo da zona próxima.

Dos 26 ceán do listado de toponimia hai un que o confirma

don

Submitted by admin on Tue, 08/03/2021 - 18:19

Todo o mundo opina que don vén de Dom. abreviatura de Dominus. Pode ser que sexa así. Sen embargo, vou propoñer unha vía máis interesante procedente do celta. Como sabedes, non todo o mundo levaba don, así cónta o dicionario da RAE

1. m. y f. Tratamiento de respeto que se antepone a los nombres de pila. Antiguamente estaba reservado a determinadas personas de elevado rango social.

E agora imos ao dicionario celta e temos

Viaño

Submitted by admin on Tue, 08/03/2021 - 17:40

Como podedes supoñer, se é lóxico latinizarse con a en Viana, tamén é posible latinizarse con o, con Biano. Non hai moitos