Cuntis

Submitted by admin on Tue, 04/13/2021 - 10:21

Visto Cundíns é doado resolver Cuntis. Quitámoslle o s, latinización dunha palabra que acabaría e i CUN-TÍ e temos o resultado:

cun, m. (gs. ~). Stoutness, thickness. (resistencia, espesor).

tí, casa, 5 :teach.

Neira, Ribadeneira

Submitted by admin on Wed, 04/07/2021 - 21:28

Neira. Unha palabra moi semellante a Meira.

Ne vimos na entrada anterior que é unha negación, non.

i, en.

ra dicir, dito.

Así que Neira é non está nos ditos, non ten fama. Non é un lugar coñecido.

Hai 651 entradas que conteñen neira dentro delas. Pero moitas resultan maneiras de facer o sufixo en eira.

Ne

Submitted by admin on Wed, 04/07/2021 - 21:11

Varias veces que tiña que atopar a partícula ne non aparecía nos dicionarios celtas. Pero era evidente que se trataba dunha negación. Así o fixen en Nelle, por exemplo. Hoxe imos a confirmalo co libro de protocéltico:

*ne, *ni, *ni 'not' [Negation]

GOlD: Olr. ni, ni

W: OW ni, MW ny, nyt(GPC ni)

BRET: OBret. ne, MBret. ne

CO: Co. ny

CELTIB: ne

PIE: *ne (IEW: 756)

COGN: Skt. na, Lat. ne, Go. ni

Andaio

Submitted by admin on Sat, 04/03/2021 - 20:06

Andaio aparece de refilón na Galipedia:

A Herbosa, Boebre, Pontedeume

Neste lugar áchase a praia de Andaío, duns 250 metros de lonxitude. No seu extremo norte hai un porto deportivo.

Pois ben está relacionado con Adai en Lugo e Andeiro en  Cambre.

A miña tradución An dair->Andai>Andaio

É dicir the Oak, o carballo. Debería ser un grande e visible que servía de referencia visual, un especial, incluso pola función relixiosa que tiña.

Bendía

Submitted by admin on Wed, 03/31/2021 - 23:10

Hoxe pasei pola Igrexa de Bendía en Castro de Rei e fixen estas fotos para novacarta.eu

Igrexa Parroquial de San Pedro de Bendía

A descrición das 4 fotos que fixen é a seguinte: Portada moderna, do século XVII en adiante. Unha parte da igrexa que vai da portada ao terceiro corpo da igrexa que parece a igrexa precristiana antiga.