Coirós

Submitted by admin on Sun, 12/15/2019 - 10:42

Eu supoño que un lector de celtia xa sabe descifrar perfectamente Coirós. Xa dixemos noutro momento que rois e ros teñen que ver con sementes de liño (rois é o xenitivo singular). Ainda que tamén podería ser rosa. Pero teño certa reticencia a considerar que, nese tempo, o cultivo das rosas tivese moita saída.

Tongobriga

Submitted by admin on Mon, 12/02/2019 - 20:21

Hoxe estaba vendo a segunda cadea de TVE que deu un programa sobre Tongobriga na zona da Gallaecia preto de Braga e Oporto. O programa dicía que tongo era un sufixo? relativo a algún Deus, que non cita. En cambio Briga o traducía correctamente.

Imos ver a miña aproximación a Tongobriga e nesa aproximación a imaxe do link é fundamenal.