Guitián

Submitted by admin on Fri, 05/17/2019 - 09:59

Guitián é un apelido galego dunha certa frecuencia (incluso entre políticos) como conta a wikipedia galega. Pero tamén é topónimo, como di a toponimia oficial, aínda que só conte unha parte: En Palas de Rei, por exemplo, hai un Guitián. Pero pouco é máis que nada que conta a wikipedia

Buia, Vilabuil e Araño

Submitted by admin on Mon, 05/13/2019 - 21:24

Bui en Celta significa color amarelo. Buía en Araño, Rianxo significará o amarelo. Semellante ao Buio que aparece a milleiros por toda Galicia. Color relacionado co cultivo de cereais, que son de color amarelo.

Vilabuil está na zona de Teixeiro, preto de Curtis, e eu o apuntei mentalmente pasando por alí e vendo un letreiro na estrada. Curiosamente non existe na wikipedia e tampouco no recollido da toponimia oficial galega. Non poderían ter un listado dos letreiros que fan os de tráfico?