changüí

Submitted by admin on Wed, 09/13/2023 - 17:55

E para rematar, por hoxe, os chan celtas, imos con changüí do que di a RAG

changüí substantivo masculino1 Quiñón que se obtén da venda dunha cesta de peixe. A cada mariñeiro correspóndelle o seu changüí.

Chanclo

Submitted by admin on Wed, 09/13/2023 - 17:33

Naturalmente a palabra chanclo é prima irmá de chancleta, aínda que na RAG prefiren chanco (supoñen que vén de zanco, seguindo a RAE), que non ten máis a favor que non é celta e a RAG debe ser anticeltista, polo que se ve.

Chan, como imos decindo é non. E clo?

Chanchar

Submitted by admin on Wed, 09/13/2023 - 17:23

Xa que estamos cunha serie de palabras que posiblemente conteñen o non celta, chan, imos ver chanchar

Chan é non, e char?

char:cha. É tamén, non. A palabra está dicindo non, non, que?

chanchar verbo transitivo Chantar os dentes en [algo ou alguén]. Como te achegues moito ao animal, chánchate. 

chancleta

Submitted by admin on Wed, 09/13/2023 - 16:55

A xente di chancleta aínda que a RAG prefire chanqueta, A RAE di que é diminutivo de chancla. É así, ou é ao revés?

Pero imos ver que ten que ver co celta. Se fose celta, un tempo no que a maioría da xente utilizaría non calzado formal senón algo máis barato e máis fácil de conseguir, unhas chancletas. Ten sentido que lle desen nome e perdurase. Ver calzados dos monxes medievais: Andar con pés de coiro

Andorga

Submitted by admin on Mon, 09/11/2023 - 18:52

Miramos na RAG e non a ten. Miramos na RAE e di que

andorga

Cruce de andullo y pandorga.

1. f. coloq. Vientre o tripa.

Unha palabra sen moi clara orixe.

E en celta?  Temos an, partícula da declinación e

dorg(a), m = dorú.

Androlla

Submitted by admin on Mon, 09/11/2023 - 18:41

A RAG di androlla substantivo feminino1 Intestino groso do porco. Vaia androlla que che ten este cocho!

Chanfaina

Submitted by admin on Mon, 09/11/2023 - 17:47

Imos coa palabra. Porque imos con ela?  Ten Chan, non en celta, quere dicir que algo é non. Pero fun mirar  e o que significa faina en celta confundiume:

Quitámoslle o a final, coma sempre, e Fain é unha palabra inglesa, pero faoin é celta e apropiada e próxima a fain, xa que:

faoin2 :faoi1.