moira, salmoira

Submitted by admin on Sun, 02/28/2021 - 12:07

Di a RAG que

moira

substantivo feminino Auga saturada de sal, particularmente aquela na que se conservan carnes, peixes e outros alimentos. Os xurelos déixanse na moira ata que flota a pataca que se bota na auga. SINÓNIMO salmoira

mora

Submitted by admin on Sun, 02/28/2021 - 12:00

A RAG di

mora substantivo feminino Amora Foi apañar moras para facer marmelada. E amora

amora Para todas as acepcións SINÓNIMO mora1

leite

Submitted by admin on Sat, 02/20/2021 - 18:36

Hai veces que temos que resaltar a influencia do celta na xeración do galego latino. Leite é lac ou lacte en latin e lactis é crema. Como se pasa de lac ou lacte a leite? O italiano latte si que ten unha evolución lóxica do lacte. Leite, non.

Pois resulta que leite en celta son cereais que se toman co almorzo con leite.

tangaraño

Submitted by admin on Fri, 02/19/2021 - 16:52

A RAG di

substantivo masculino1 Diaño maligno que, segundo a crenza popular, ataca os nenos deixándoos raquíticos e deformes. Ten o tangaraño.2 popular Enfermidade causada por este diaño. Disque non medrou máis porque de pequeno tivo o tangaraño.

Hai certa distancia  no significado  e na palabra (ainda que moito menor que outras deduccións do latín).

tangaño

Submitted by admin on Fri, 02/19/2021 - 16:52

A RAG di

tangaño Táboa suspendida dunha corda que golpea constantemente a pedra do muíño. O tangaño regula o movemento da roda.

pero o galego de Extremadura, Castela ou Asturias o aclara:

señala que en Burgos y Salamanca el término “tángano” (en masculino) significa “rama seca de un árbol”.